About Us / Amdanom

Arian Cymru / Money Wales is an independent non partisan Welsh monetary regeneration organisation. Its main objectives are to seek viable alternatives to an unsustainable debt based economy and to increase understanding of the financial system in general.

With its focus firmly on Wales in the world, it will seek to start this by encouraging discussion on issues such as a public Bank of Wales, more effective help for businesses, complementary currencies and other forms of viable alternative banking.

Through speaking events and public interaction, we aim to reach out and help develop better insight amongst adults and young people about what is wrong with the current economic system and how Wales can lead the way with grown up responsible banking and innovative solutions for the future. We believe that a small nation can make a big difference.

The initiators are Gruffydd Meredith, Justin Lilley and Dr. Ian Jenkins.

__________________________________

Sefydliad annibynnol amhleidiol yw Arian Cymru, wedi’w ffurfio gyda’r bwriad o chwilio am, a helpu datblygu opsiynnau iachach na’r economi anghynaliadwy bresennol sydd wedi ei seilio ar ddyled.

Gyda’r pwyslais yn gadarn ar Gymru yn y byd, rydym am wneud hyn drwy annog trafodaeth ar faterion fel banc cyhoeddus i Gymru, gwell help i fusnesau, arian cyflenwol a mathau eraill o fancio ac ariannu effeithiol a chyfrifol.

Trwy siarad a rhyngweithio cyhoeddus, ein nod hefyd yw estyn allan a helpu datblygu gwell dealltwriaeth ymhlith oedolion a phobl ifanc am yr hyn sydd o’i le ar y system economaidd bresennol, yn ogystal a dangos sut y gall Cymru arwain y ffordd gyda bancio cyfrifol tra hefyd yn cynnig atebion arloesol ar gyfer y dyfodol. Rydym yn credu’n gryf y gall cenedl fach fel Cymru wneud gwahaniath go iawn yn y byd.

 

bank-notes-2002-2823937